Domů
O společnosti
Historie

Historie

1926 založena malá kovárna (první budova v areálu) pro výrobu nožů a ložisek
1948 společnost byla znárodněna a stala se součástí skupiny SANDRIK
1953-1958 instalovaná nová zařízení pro nástrojárnu (nářaďovnu)
1962 započata výroba dílů pro automobilový průmysl
1990 kovárna přechází v ryze soukromou společnost
2002 změna názvu společnosti na KG Forge s.r.o.
2003 instalace nového kovacího lisu Maxipress 2500 t
2005 finanční problémy KG Forge - úpadek - prodej
Duben 2006 nový název INPO spol. s.r.o. - začátek aktivit
Červenec 2008 ukončení nové velké investiční akce do kovacích linek a skladu hutního materiálu v objemu 90 mil KČ
2010-2012
investice do rozšíření automatické linky Aichelin, generální rekonstrukce lisu LZK1600,
pořízení vychlazovacího dopravníku pro řízené chlazení u LZK1600
2013-2014
Investice do nové průběžné zušlechťovací linky, nový CNC soustruh pro nástrojárnu,
generální oprava lisu LZK1600, modernizace laboratoře, výměna oken,
vybudování nového skladu hutního materiálu a nového expedičního skladu